prirodno matematički fakultet podloga naslov

Biblioteka info

  /    /  Biblioteka info

Osoblje

Mr. sc. Edita Spahić, šef Biblioteke
Tel.: 033 723–753
Email: edita.spahic@yahoo.com

Biljana Stojanović, dipl. bibliotekar
Tel.: 033 723–751
Email: biljana.stojanovic01@yahoo.com

Erduana Šogolj
Tel.: 033 279-863
Email:erduana.sogolj@hotmail.com

Radno vrijeme

Biblioteka je otvorena po sljedećem rasporedu:

Odsjek za biologiju: ponedjeljak – četvrtak od 8h do 16h
Odsjek za fiziku: petak od 8h do 16h (čitaonica: svakim radnim danom od 8h do 16h)
Odsjek za geografiju: svakim radnim danom od 11:30 do 16h
Odsjek za hemiju: radno vrijeme će biti naknadno postavljeno
Odsjek za matematiku: svakim radnim danom od 8h do  11:30(čitaonica do15h)

Molimo korisnike da nam se obrate putem e-maila za svaku potrebnu informaciju.

Uvjeti korištenja

Za korisnike koji nisu osoblje ili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu postoje posebni uvjeti korištenja fonda.

Za pojedine publikacije (arhivske primjerke, staru i rijetku knjigu, oštećene publikacije i sl.) postoje posebni uvjeti korištenja za sve korisnike.

Historijat, misija i vizija

Biblioteka je osnovana 1960. godine u sklopu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Preuzela je fond Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji se odnosio na oblasti prirodnih i matematičkih nauka. U periodu 1992-1995. godine fond je pretrpio znatna oštećenja. Nakon rata, u fond Biblioteke integrirani su i dijelovi fondova instituta i društava koja su djelovala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili u saradnji s Fakultetom.

Danas Biblioteka ima preko 110.000 svezaka iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka. Fond se sastoji od nekoliko cjelina: monografske publikacije, periodične publikacije, referensna literatura i posebne zbirke.

Biblioteka posjeduje zbirku diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Fakultetu u periodu od 1954. godine do danas. Također posjeduje značajan dio Bosniace koji se odnosi na prirodne i matematičke nauke. Biblioteka posjeduje zbirku geografskih karti u Geografskom odjelu.   

MisijaBiblioteka je organizirana kao savremeni bibliotečko-informacijski centar u oblasti prirodnih i matematičkih nauka koji sakuplja, pohranjuje, organizira, čini dostupnim i promovira bibliotečku građu iz navedenih oblasti. Tako aktivno učestvuje u nastavnim i naučnoistraživačkim procesima svojih korisnika.

VizijaBiblioteka nastoji doprinijeti razvoju prirodnih i matematičkih nauka u Bosni i Hercegovini kao i učestvovati u očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. 

Bibliografije, godišnjaci i bilteni