prirodno matematički fakultet podloga naslov

Rukovodstvo

  /  Rukovodstvo

Rukovodstvo Fakulteta

Dekan Fakulteta

Prof. dr. Nusret Drešković
Tel: 033 723 780
Fax: 033 649 359
E-mail: dekan@pmf.unsa.ba

Prodekan za opće poslove i finansije

Prof. dr. Esmir Pilav
Tel: 033 723 779
Fax: 033 649 359
E-mail: esmir.pilav@pmf.unsa.ba

Prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. dr. Samir Đug
Tel: 033 723 768
Fax: 033 649 359
E-mail: samirdjug@pmf.unsa.ba

Prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad

Prof. dr. Elvedin Hasović
Tel: 033 723 773
Fax: 033 649 359
E-mail: e.hasovic@pmf.unsa.ba