prirodno matematički fakultet podloga naslov

Kontakt

  /    /  Kontakt

Za detaljne informacije možete nas posjetite u Uredu za međunarodnu saradnju:

Prof. dr. Samir Đug, prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33, treći sprat, kabinet 305

E-mail: samirdjug@pmf.unsa.ba