prirodno matematički fakultet podloga naslov

Međunarodna saradnja

  /  Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Prirodno-matematički fakultet ima dugu tradiciju saradnje sa brojnim univerzitetima širom svijeta.

Studiranje na evropskim visokoškolskim ustanovama u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju danas je znatno olakšano i pojednostavljeno. Stoga je promocija Sistema kvaliteta u visokom obrazovanju, uz saradnju sa visokoškolskim institucijama zemalja regije i Evrope, ali i razvoj zajedničkih studijskih programa u oblasti prirodnih i matematičkih nauka, jedan od osnovnih cilj održivog razvoja Bosne i Hercegovine temeljenog na znanju.

Time se povećava prepoznatljivost Prirodno-matematičkog fakulteta kao pouzdane i poželjne nastavno-naučne institucije u zemlji i inozemstvu. Danas Prirodno-matematički fakultet daje veliki doprinos procesu internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu kroz međunarodne aktivnosti koje podrazumijevaju uspostavljan razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim projektin projektima s područja visokog obrazovanja.

pmf sarajevo

Integracija u jedinstveni istraživački prostor Evrope i Evropski prostor visokog obrazova postiže se prvenstveno uspostavljanjem razmjene studenata i akademskog osoblja te sudjelovanjem u zajedničkim međunarodnim studijskim i istraživačkim projektima osiguranjem konkurentnosti studijskih programa.

Međunarodna saradnja je osobito intenzivirana posljednjeg desetljeća u okviru međunarodne razmjene studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja u okviru Tempus, CEEPUS i Erasmus projekata te različitih programa i fondova prekogranične saradnje. Međunarodne aktivnosti na Prirodno-matematičkom fakultetu povjerene su prodekanu za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, ali i Odboru osiguranje kvaliteta.