prirodno matematički fakultet podloga naslov

Projekti

  /    /  Projekti

Studiranje na evropskim visokoškolskim ustanovama u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju danas je znatno olakšano i pojednostavljeno. Stoga je promocija Sistema kvaliteta u visokom obrazovanju, uz saradnju sa visokoškolskim institucijama zemalja regije i Evrope, ali i razvoj zajedničkih studijskih programa u oblasti prirodnih i matematičkih nauka, jedan od osnovnih cilj održivog razvoja temeljenog na znanju.

Time se povećava prepoznatljivost Prirodno-matematičkog fakulteta kao pouzdane i poželjne nastavno-naučne institucije u zemlji i inozemstvu. Danas Prirodno-matematički fakultet daje veliki doprinos procesu internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu kroz međunarodne aktivnosti koje podrazumijevaju uspostavljan razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim projektin projektima s područja visokog obrazovanja.

Restore4Life

 • Project title: Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin (Restore4Life)
 • Project number: 101112736
 • Institutions participating in the project: Universitatea din București (UB, Romania), Universität für Bodenkultur Wien (BOKU, Austria), Faculty of Agriculture (University of Novi Sad, Serbia), Faculty of Sciences (University of Novi Sad, Serbia), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (UNIOS, Croatia), The National Institute for Research and Development on Marine Geology and Geo-ecology (GEOECOMAR, Romania), “The Lower Danube” University (UGAL, Romania), National Administration of Meteorology (ANM, Romania), Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt (KUEI, Germany), WWF Romania (WWF Romania), Central Tisza Region Water Directorate (KÖTIVIZIG, Hungary), Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences (ILESAS, Slovakia), National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography – Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG BAS, Bulgaria), Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province (PZZP, Serbia), F6S Network Limited (F6S, Ireland), Water Administration of Northern Hungary (ÉMVIZIG, Hungary), Sofia University “St. Kliment Ohridski” (UNISOFIA, Bulgaria), National University of Public Service (UPS, Hungary), University of Montenegro (UOM, Montenegro), University of Sarajevo (UNSA, Bosnia and Herzegovina), National Center for Sustainable Development (CNDD, Romania), Spanish National Research Council (CSIC, Spain), Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB-IGB, Germany), Bratislava regional conservation association (BROZ, Slovakia), Institute for Water of the Republic of Slovenia (IZVRS, Slovenia), Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ (UFZ, Germany), National Research and Development Institute Delta (INCDDD, Romania), via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. (VIA DONAU, Austria), Ministry of Environment, Waters and Forests (MMAP, Romania), Αrchipelagos-Institute of Marine Conservation (AIMC, Greece)
 • Status in the project: Partner
 • Project coordinator: Dr Mihai Adamescu, Head of Research Center in Systems Ecology and Sustainability, Romania
 • Project coordinator for UNSPMF: Prof Nusret Drešković
 • Project call: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01; Action: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-02
 • Project type: HORIZON EUROPE Innovation Actions
 • Period of realization: 2023-2027
 • Project website:  https://restore4life.eu/

Integracija u jedinstveni istraživački prostor Evrope i Evropski prostor visokog obrazovanja postiže se prvenstveno uspostavljanjem razmjene studenata i akademskog osoblja te sudjelovanjem u zajedničkim međunarodnim studijskim i istraživačkim projektima osiguranjem konkurentnosti studijskih programa.

Međunarodna saradnja je osobito intenzivirana posljednjeg desetljeća u okviru međunarodne razmjene studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja u okviru Tempus, CEEPUS i Erasmus projekata te različitih programa i fondova prekogranične saradnje. Međunarodne aktivnosti na Prirodno-matematičkom fakultetu povjerene su prodekanu za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, ali i Odboru osiguranje kvaliteta.

U okviru programa namjenjenih izgradnji kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja na Prirodno-matematičkom fakultetu se realiziraju slijedeći projekti:

 1. Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs “ – ECOBIAS
 2. Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) – RiskMan
 3. MSc course in STEAM education
 4. Educating Science Teachers for all – ESTA