prirodno matematički fakultet podloga naslov

Baze podataka

  /  Baze podataka

Dostupne baze podataka

Pristup naučnim bazama podataka za uposlenike i studente Univerziteta u Sarajevu: osnovne informacije i upute za pristupanje

Univerzitet u Sarajevu obezbjeđuje pristup citatnim i agregatnim bazama podataka koje zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika našeg Univerziteta omogućava pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje novih istraživanja (servisi tekućih upozorenja). Na raspolaganju su i servisi selektivne diseminacije informacija gdje svi nastavnici, saradnici i studenti mogu imati svoj istraživački profil i na dnevnoj ili sedmičnoj osnovi dobivati automatizirana obavještenja o njihovom polju interesovanja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.

Obezbijeđen je pristup sljedećim bazama podataka:

 

Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 18,500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama, a omogućen je pristup sljedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1994-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) –1994-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1994-present
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present
 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar 2021 – 31. decembar 2023.
·          Način pristupanja:
 • Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://webofknowledge.com. U slučaju da organizaciona jedinica nema statički raspon IP adresa potrebno je radi institucionalnog pristupa bazama kontaktirati Rektorat Univerziteta u Sarajevu na 033/565-123 ili nir@unsa.ba.
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: potrebno je izvršiti registraciju korisnika putem web stranice https://webofknowledge.com, klikom na „register“ ili „sign in“ u desnom gornjem uglu ekrana. Registraciju je potrebno napraviti sa računara na IP adresi registriranoj za pristup WoS-u. Ukoliko na organizacionoj jedinici ne postoji ta mogućnost, potrebno je kontaktirati Službu za NIR na broj 033/565-123, u cilju registracije putem računara iz Rektorata.

SCOPUS: bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te umjetnosti i humanističkih nauka. Scopus nudi

pristup na preko 23.000 naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 33 miliona zapisa.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar 2020 – 31. decembar 2022.
·          Način pristupanja:
 • Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.scopus.com. U slučaju da organizaciona jedinica nema statički raspon IP adresa potrebno je radi institucionalnog pristupa bazama kontaktirati Rektorat Univerziteta u Sarajevu na 033/565-123 ili nir@unsa.ba.
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: u cilju aktivacije „remote access“ pristupa potrebno je Službi za NIR (nir@unsa.ba) dostaviti e-mail korisnika nakon čega korisnik dobiva uputstvo i podatke za registraciju za kreiranje pojedinačnog korisničkog računa.

Science Direct: jedna od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka. ScienceDirect nudi preko 15 miliona publikacija u preko 3.800 časopisa i serijskih publikacija, te preko 37.000 knjiga.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar 2020 – 31. decembar 2022.
·          Način pristupanja:
 • Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.sciencedirect.com/ U slučaju da organizaciona jedinica nema statički raspon IP adresa potrebno je radi institucionalnog pristupa bazama kontaktirati Rektorat Univerziteta u Sarajevu na 033/565-123 ili nir@unsa.ba.
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: u cilju aktivacije „remote access“ pristupa potrebno je Službi za NIR (nir@unsa.ba) dostaviti e-mail korisnika nakon čega korisnik dobiva uputstvo i podatke za registraciju za kreiranje pojedinačnog korisničkog računa.

EBSCO: agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga. Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu ostvaruju pristup na sljedeće EBSCOhost baze podataka i e-knjiga:

 1. Academic Search Ultimate
 2. Business Source Ultimate
 3. CAB Abstracts 1990 – present
 4. MasterFILE Premier
 5. Newspaper Source
 6. Health Source: Academic & Nursing Edition
 7. Health Source: Consumer Edition
 8. ERIC
 9. MEDLINE
 10. eBook Academic Subscription Collection
 11. eBook Business Subscription Collection
 12. Central and Eastern European Academic Source
 13. EBSCO Discovery Service (without OPAC)
 14. Library Information, Science and Technology Abstracts
 15. GreenFILE
 16. European Views of the Americas: 1493 to 1750
 17. American Doctoral Dissertations: 1933-1955
 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2021.
 • Način pristupanja: putem web stranice http://search.ebscohost.com
 • Molimo da korisnički ID i šifru ne distribuirate javnim kanalima (web, FB, i ).

 

CEEOL Central and Eastern European Online Library: repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, te umjetnosti, iz centralne i istočne Evrope. Radi se o preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar 2020 – 31. decembar 2022. godine
 • Način pristupanja: putem web https://www.ceeol.com/ na bazi IP adrese korisnika (nije moguć pristup bazi izvan sistema IP UNSA adresa).

HeinOnline: baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od

 • dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija iz područja
 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2021.
 • Način pristupanja: putem web stranice https://home.heinonline.org/ na bazi IP adrese korisnika. U slučaju da organizaciona jedinica nema statički raspon IP adresa potrebno je radi institucionalnog pristupa bazama kontaktirati Rektorat Univerziteta u Sarajevu na 033/565-123 ili nir@unsa.ba.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu za naučnoistraživački rad na broj telefona 033/565-123.