prirodno matematički fakultet podloga naslov

Baze podataka

  /  Baze podataka

Dostupne baze podataka

Univerzitet u Sarajevu, u saradnji i uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obezbjeđuje pristup citatnim i agregatnim bazama podataka koje zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika našeg univerziteta omogućavaju pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje novih istraživanja (servisi tekućih upozorenja). Na raspolaganju su i servisi selektivne diseminacije informacija, pri čemu svi nastavnici, saradnici i studenti mogu imati svoj istraživački profil i na dnevnoj ili sedmičnoj osnovi dobivati automatizirana obavještenja o njihovom polju interesiranja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.

Obezbijeđen je pristup sljedećim bazama podataka:

WEB OF SCIENCE (WOS)

http://www.webofknowledge.com

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja omogućava pretraživanje preko 60 miliona zapisa iz časopisa, zbornika radova i knjiga iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti.
Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi PMF bez korisničkih imena i šifre za pristup.
Omogućen je pristup slijedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1994-present
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) –1994-present
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1994-present
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present

SCOPUS

https://www.scopus.com/

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza podataka koja obuhvata naučne časopise, knjige, konferencijske zbornike radova i patente. Sadrži preko 60 miliona zapisa iz preko 21.500 časopisa (oko 4.200 u otvorenom pristupu), preko 113.000 knjiga, preko 7 milion konferencijskih radova i preko 27 miliona patenata. Pruža sveobuhvatan pregled objavljenih istraživanja u svijetu u oblasti nauke, tehnologije, medicine, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. Osim toga, Scopus daje mogućnost korištenja različitih alata za praćenje, analizu i vizualizaciju istraživanja.

Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi PMF bez korisničkih imena i šifre za pristup.

SCIENCE DIRECT

http://www.sciencedirect.com

ScienceDirect je multidisciplinarna baza podataka cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih, društvenih i medicinskih nauka.

ScienceDirect je dio Elseviera (Nizozemska) i nudi pristup na 3800 časopisa (od čega oko 2000 kao izdavač) i preko 37000 knjiga.
Samo nekim časopisima je omogućen slobodan pristup full-textu.

Probni pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta.

EBSCO   

https://search.ebscohost.com – pristup putem IP adrese

Preko EBSCO servisa – agregatne platforme  imamo pristup na sljedeće baze podataka:

Academic Search Complete, Business Source Complete, Central and Eastern European Academic Source, eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Health Source: Academic & Nursing Edition, Health Source: Consumer Edition, MEDLINE, ERIC, Regional Business News.

MATHSCINET

https://mathscinet.ams.org/  – pristup putem IP adrese

MathSciNet je bibliografska baza American Mathematical Society koja sadrži preko 3 miliona članaka iz preko 3000 matematičkih časopisa. Osim članaka iz časopisa, obuhvata i sažetke iz knjiga, poglavlja u knjigama i disertacija.