prirodno matematički fakultet podloga naslov

Zaštita podataka

  /  Zaštita podataka

Zaštita podataka

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: PMF) brine o zaštiti vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obavezama koje propisuju zakoni Bosne i Hercegovine i Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: GDPR).

PMF politikom zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internetske stranice. Obrada ličnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Kontakt

Ako nas kontaktirate pomoću formulara na ovoj internetskoj stranici ili putem elektroničke pošte, vaši podaci koje ste nam predali ostat će pohranjeni kod nas sve do vašeg opoziva ili dok to bude neophodno u svrhu koja zavisi o prirodi poslovnog odnosa u kojem se nalazimo. Vaše podatke nećemo bez vaše suglasnosti predavati dalje, a obavezno ćemo poštovati zakonske odredbe posebno rokove za pohranu ličnih podataka.

Kandidati za upis i konkursna procedura

Studentska služba PMF-a sakuplja i obrađuje lične podatke kandidata u cilju realizacije upisa kandidata na studij. Obrada se može vršiti i elektronski. Ako se kandidat upiše na studij na PMF-u, predane podatke pohranit ćemo s poštivanjem zakonskih propisa u vezi sa studiranjem. Ako se kandidat ne upiše, lične podatke kandidata za postupak zadržavamo u svojoj bazi podataka u skladu s propisima o čuvanju arhivske građe.

Kandidati za zaposlenje i natječajni postupci

Kadrovska služba PMF-a sakuplja i obrađuje lične podatke kandidata u cilju realizacije konkursa za zasnivanje radnoga odnosa. Obrada se može vršiti i elektronski. Ako PMF s kandidatom sklopi ugovor o radu, predane podatke pohranit ćemo s poštivanjem zakonskih propisa u svezi sa sklapanjem radnog odnosa. Ako ugovor o radu s kandidatom ne bude potpisan, lični podaci kandidata brišu se nakon što proteknu rokovi za pravne lijekove po provedenom konkursu, osim u slučaju kada ih uz odobrenje kandidata u provedenoj konkursnoj proceduri zadržavamo u svojoj bazi podataka radi eventualnog budućeg zaposlenja.

Obrada podataka (podaci o partnerima i o ugovorima)

Obrađujemo one vaše lične podatke koje prikupimo tokom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, E- mail adresa, registarska oznaka vozila i sl. Ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar,) ili su nam legitimno saopšteni od tijela javne vlasti, ugovornih partnera ili trećih osoba.

Lične podatke sakupljamo, obrađujemo i koristimo, samo u slučaju kada su neophodni zbog obrazloženja, uređenja sadržaja ili promjene pravnog odnosa (podaci o statusu). Na tosnovu članka 6. stava 1. točke b. GDPR-a obrada podataka za realizaciju ugovora ili predugovornih mjera je zakonita. Lične podatke o korištenju naših internetskih stranica (podatke o korištenju) sakupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako je to potrebno da bi korisniku omogućili korištenje ove usluge. Utvrđeni podaci o partnerima brišu se nakon završetka posla ili nakon okončanja poslovnog odnosa poštujući propisane rokove za pohranu.

Kolačići (cookies)

PMF-ova internetska stranica i sve ostale PMF-ove web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Serverski dnevnici

Serveri sakupljaju i automatski memoriraju informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim serverski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operativnog sistema, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računara koji se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Vaša prava

Imate pravo dobiti informaciju o vašim ličnim podacima koje prikupljamo, čuvamo i obrađujemo, pravo na ispravak, brisanje, ograničenje, mogućnost prenošenja podataka, opoziv i prigovor. Ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka krši prava propisana GDPR-om ili smatrate da su vaša prava koja proistječu iz GDPR-a prekršena na neki drugi način, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo, azlpinfo@azlp.ba, http://azlp.ba/

Ako se ne slažete s PMF-ovom politikom zaštite osobnih podataka molimo vas da ne koristite našu internetsku stranicu i da s nama ne dijelite svoje osobne podatke. Svaka promjena PMF-ove politike privatnosti bit će objavljena na PMF-ovoj internetskoj stranici.

PMF možete kontaktirati na adresi: Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, pmf@pmf.unsa.ba