prirodno matematički fakultet podloga naslov

Studentska služba

  /  Studentska služba

Studentska služba

Adresa: Ul. Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:  + 387 33 27 99 85; + 387 33 72 37 67

E-mail: stsluzba@pmf.unsa.ba

Radno vrijeme: sa studentima/strankama svaki radni dan (pon-pet) od 11:00-13:00sati.

Telefonske informacije vezane za studentska pitanja i rad Studentske službe je moguće dobiti svaki radni dan u periodu od 9:00 – 11:00 sati.

Sve potrebne informacije o studiju, a koje su u vezi sa radom Studentske službe, možete vidjeti na Oglasnoj ploči Fakulteta OGLASNA PLOČA, te na Oglasnoj ploči Informacionog sistema Studentske službe www.isss.ba.

Zaposlenici:

Šefica studentske službe: Mr.sc. Džejla Idrizović

Saradnici:

  • Mersiha Trtak-Fehrić, saradnik
  • Esvelda Dedić, referent
  • Slobodan Gašević, referent

Urneci, molbe, zahtevi i instrukcije o načinu uplate