prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  UPIS STUDENATA U VIŠE GODINE U AK. 2022/2023.GODINI

UPIS STUDENATA U VIŠE GODINE U AK. 2022/2023.GODINI

/ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/

vršit će se od 12.09.2022. –  30.09.2022.godine u Studentskoj službi od 10h-14h

 

ZA UPIS JE POTREBNO:

 1. Upisni materijal: 2 Semestralna lista za ovjeru i upis semestra i 2 Obrasca ŠV 20 (kupuju se u Studentskoj službi uz predočenu uplatnicu uplaćenu prema instrukciji sa oglasne ploče ili web stranice https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/Upisni-materijal-za-vise-godine-instrukcija-za-uplatu-new.pdf )

 

 1. Dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, troškove korištenja biblioteke, korištenje Informacionog sistema i osiguranje studenata  (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na oglasnim pločama i web stranici Fakulteta https://pmf.unsa.ba/studentska-sluzba/#instrukcije-o-nacinu-uplate )

 

PRVI CIKLUS STUDIJA

 1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 100 KM

Vanredni: Uplata od 900 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.

 

 1. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 200 KM

Vanredni studenti i Redovno-samofinansirajući studenti uplaćuju troškove obnove 200KM + naknadu od 100 KM po nepoloženom ispitu, s tim da ukupna suma ne smije prelaziti iznos ukupne cijene školarine.

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

 1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 130 KM

Vanredni: Uplata od 1000 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.

 

 1. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 260 KM

Vanredni studenti i Redovno-samofinansirajući studenti uplaćuju troškove obnove 260KM + naknadu od 100 KM po nepoloženom ispitu, s tim da ukupna suma ne smije prelaziti iznos ukupne cijene školarine.

 

STRUČNI STUDIJ ”Informacione tehnologije”

 1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU DRUGU GODINU STUDIJA plaćaju troškove školarine u iznosu od 2000 KM.
 2. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU PRVU GODINU STUDIJA uplaćuju troškove obnove 200KM + naknadu od 100 KM po nepoloženom ispitu, s tim da ukupna suma ne smije prelaziti iznos ukupne cijene školarine.

 

APSOLVENTI PO BOLONJI

 • Uplata na ime troškova korištenja biblioteke, korištenja Informacionog sistema i uplata za osiguranje studenata.

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po Bolonji ), a nisu izvršili sve obaveze, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove godine.

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po starom NPP-u), zadržavaju pravo polaganja ispita, odnosno preostalih nastavnih obaveza uz finansijsku naknadu u visini od 100 KM za svaki nepoloženi ispit, uključujući i Diplomski rad.

 

NAPOMENE:

 

 1. Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedanput obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status. Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta.
 2. Studenti nemaju pravo prenošenja nepoloženih ispita iz prve u treću i iz druge u četvrtu godinu studija!

DJECI ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA, DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I DJECI BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU UPISANI U SVIM STATUSIMA I KOJI SE UPISUJU PRVI PUT U ODREĐENU STUDIJSKU GODINU, TROŠKOVE UPISNINE SNOSI OSNIVAČ. (NE ODNOSI SE NA STRUČNI STUDIJ “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”). PRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA.

STUDENTI IZ POSEBNIH KATEGORIJA KOJI OBNAVLJAJU GODINU OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA 100,00 KM PO NEPOLOŽENOM ISPITU, ALI NISU OSLOBOĐENI PLAĆANJA UPISNINE – OBNOVE GODINE.

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI !

 

 

U Sarajevu, 19.09.2022.godine                                                                                           IZ DEKANATA