prirodno matematički fakultet podloga naslov

II ciklus studija

  /  II ciklus studija

Osnovne informacije o II ciklusu studija

Sukladno donešenim i usvojenim Pravilima studiranja, Prirodno-matematički fakultet je u akademskoj 2008/2009. godini započeo nastavno-naučni proces obrazovanja na II ciklusu studija. Drugi ciklus vodi do akademskog zvanja magistar/master, koji se stječe nakon završenog diplomskog studija, traje jednu ili dvije godine, a vrednuje se sa 60, odnosno 120 ECTS, tako da u zbiru s prvim ciklusom nosi 300 ECTS.

Prva generacija studenata po bolonjskim principima koja je dodiplomski studij završila u trajanju od tri godine (180 ECTS) na odsjecima za matematiku i fiziku započela je obrazovanje na dvogodišnjem posljediplomskom studiju (120 ECTS).

Na smjerovima nastavnički, primijenjena matematika i teorijska i kompjuterska nauka ukupan broj studenata prve generacije po bolonjskim principima na Odsjeku za matematiku je iznosio devet, dok su Odsjek za fiziku upisala tri studenta na smjeru fizika u obrazovanju.

U narednoj akademskoj 2009/2010. godini, Prirodno-matematički fakultet je upisom na II ciklus studiranja po bolonjskim principima obuhvatio sve smjerove, tako da je ukupan broj studenata koji su započeli poslijediplomski studij iznosio 133.

Na odsjecima za biologiju, geografiju i hemiju je upisana prva (u trajanju od dva semestra – 60 ECTS), a na odsjecima na matematiku i fiziku druga generacija studenata

Struktura II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu se izvodi kroz slijedeće odsjeke i pripadajuće smjerove:

(1 godina – 60 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Smjer biohemija i fiziologija
 • Smjer ekologija
 • Smjer genetika
 • Smjer mikrobiologija

(1 godina – 60 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Opći smjer

(1 godina – 60 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Regionalno i prostorno planiranje
 • Turizam i zaštita životne sredine

(1 godina – 60 ECTS)

 • Nastavnički smjer
 • Opći smjer
 • Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

(2 godine – 120 ECTS)

 • Opći smjer
 • Primijenjena matematika
 • Nastavnički smjer
 • Kompjuterske nauke