prirodno matematički fakultet podloga naslov

Stručne službe

  /  Stručne službe

Stručne službe Fakulteta

Sekretar Fakulteta

Jasmina Hasanbegović
Tel/fax: + 387 33 72 37 78
E-mail: jasmina.h@pmf.unsa.ba

Služba za pravne poslove

Jasmina Mujkić, šef službe
Tel: + 387 33 723 738
E-mail: jasmina.mujkic@pmf.unsa.ba

Saradnici:

 • Emina Hadžić, viši stručni saradnik
 • Edina Drkenda, stručni saradnik
 • Almira Muhović, viši stručni saradnik
 • Katarina Marjanović, stručni saradnik
 • Adna Šišić, stručni saradnik
 • Alma Čukojević, samostalni referent

Služba za računovodstvo i finansije

Mehmed Mehić, šef službe
Tel: +387 33 723 732
E-mail: mehmed.mehic@pmf.unsa.ba

Saradnici:

 • Alma Komarica, viši stručni saradnik
 • Fatima Karić, samostalni referent

Studentska služba

Mr.sc. Džejla Idrizović, šef službe
Tel/fax: + 387 33 279 978
E-mail: stsluzba@pmf.unsa.ba

Saradnici:

 • Mersiha Trtak-Fehrić, viši stručni saradnik
 • Esvelda Dedić, samostalni referent
 • Slobodan Gašević, samostalni referent

Tel: + 387 33 279 985

Tel: + 387 33 723 767