Dobrodošli na Prirodno-matematički fakultet

Dobrodošli na web stranicu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (PMF), vodeće obrazovne i naučno-istraživačke institucije u Bosni i Hercegovini i jedne od vodećih u široj regiji u oblasti prirodnih, matematičkih i kompjuterskih nauka.

Odsjek za biologiju

prirodno matematički fakultet odsjek za fiziku

Odsjek za fiziku

prirodno matematički fakultet odsjek za geografiju

Odsjek za geografiju

prirodno matematički fakultet odsjek za hemiju

Odsjek za hemiju

Odsjek za matematičke i kompjuterske nauke

Svi ljudi po prirodi teže saznavanju - Aristotel.

Nauka ima prednost

Prirodno-matematički fakultet  je  osnovan 1960. godine, odlukom nadležnog organa Narodne Republike Bosne i Hercegovine (Službeni list, broj 50/60) o  izdvajanju Prirodno-matematičkog odsjeka  iz Filozofskog fakulteta, čime postaje  samostalna naučno-nastavna ustanova, koja objedinjava prirodne i matematičke nauke.

Danas je Prirodno-matematički fakultet organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu koja daje ogroman doprinos u naučnoj prepoznatljivosti i vidljivosti Univerziteta u Sarajevu, ne samo u regionalnim nego i u globalnim svjetskim okvirima, o čemu svjedoče naučni uspjesi naših bivših studenata koji su sadašnji  zaposlenici Prirodno-matematičkog fakulteta ili su zaposlenici renomiranih univerziteta i insititucija diljem svijeta.

PMF u brojkama

Godina osnivanja
1960
Nastavnog osoblja
124
Studijskih programa
42
Upisanih studenata
1870