prirodno matematički fakultet podloga naslov

Časopisi

  /    /  Časopisi

Časopisi u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta

Prvi broj Geografskog pregleda uredili su i 1957. godine publicirali članovi uredničkog odbora, kojeg su, pored Huseina Brkića, činili ostali profesori sa Katedre za geografiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu: Miljenko Filipović, Milan Jokanović i dr. Tvrtko Kanaet.

U periodu od osnivanja do 1992. godine Geografsko društvo Bosne i Hercegovine je samostalno ili u suizdavaštvu sa Odsjekom za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo izdalo ukupno 35 brojeva Geografskog pregleda. LINK

Geografski pregled br.1 – prednja korica

Nastavnici i saradnici Odsjeka za geografiju pripremaju i uređuju časopis “Journal of Tourism and Hospitality Management” čiji je izdavač Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. U časopisu se objavljuju međunarodno recenzirani naučni radovi, koji se jednim dijelom prezentiraju na naučnom skupu International Tourism and Hospitality Management Congress ili se direktno šalju za publikovanje počevši od 2015. gdine. LINK

Glasnik hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine izlazi od 1952. godine do danas. Izlazi jednom godišnje, na bosanskom jeziku, a izdaje ga Fakultet u saradnji sa Društvom hemičara i tehnologa Bosne i Hercegovine do 1990. godine kada Društvo prestaje postojati.

Godine 1998. osniva se Društvo hemičara i tehnologa Kantona Sarajevo koje sa Fakultetom od 2012. godine nastavlja izdavati Glasnik na engleskom jeziku (Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina). Od 2012. god. izlazi polugodišnje. Glasnik  je indeksiran u bazama podataka u Web of Science (Emerginig Sources Citation Index), CAS i EBSCO. LINK