prirodno matematički fakultet podloga naslov

Odlazna mobilnost

  /    /  Odlazna mobilnost

Studenti

Mobilnost odlaznih studenata podrazumijeva boravak studenata na instituciji domaćinu nakon čega se oni vraćaju na PMF. Ova mobilnost uključuje studijski boravka ili studijsku/stručnu praksu u sklopu prvog, drugog i/ili trećeg ciklusa, kao i integrisanog studija i postdoktorskog studija/boravka na instituciji domaćinu.

Prijava i uvjeti za učešće studenata:

 • Status upisanog studenta (definisan Statutom UNSA) prvog ciklusa i integrisanog studija i ima najmanje ostvarenih 30 ECTS kredita, odnosno ima status upisanog studenta drugog ili trećeg ciklusa, ili integrisanog studija;
 • Državljanstvo BiH ili osoba sa statusom izbjeglice odnosno osoba bez državljanstva ili osoba sa stranim državljanstvom, a sa prebivalištem u BiH, ukoliko je tako utvrđeno programom mobilnosti;
 • Ispunjavanje ostalih uvjeta određenih institucionalnim sporazumom u okviru kojeg se ostvaruje mobilnost;
 • Blagovremeno dostavljena važeća dokumentacija propisana konkursom i institucionalnim sporazumom.

Odlazni student tokom mobilnosti zadržava postojeći status na UNSA.

U okviru odabranog programa student na instituciji domaćinu u jednom semestru mora ostvariti minimalan broj ECTS kredita koji je propisan programom mobilnosti, a odgovara periodu mobilnosti.

Nakon završetka mobilnosti, a najkasnije do završetka sjedećeg semestra, student je obavezan dostaviti prepis ocjena sa institucije domaćina, te druge dokumente određene konkursom ili institucionalnim sporazumom Službi za međunarodnu saradnju UNSA i odgovornom prodekanu.

Molimo Vas da preuzmete Obrazac za odlaznu mobilnost.

Potrebno je da obrazac popunite i dostavite odgovornim nastavnicima na Vašem odsjeku.Nastavnik je dužan da procijeni stepen kompatibilnosti kursa na odlaznoj instituciji sa kursem na PMF-u.Nakon verifikacije svih kurseva koje planirate slušati na odlaznoj instituciji potrebno je da popunjeni obrazac uz pisanu molbu dostavite sekretarijatu Vašeg odsjeka kako bi Vijeće odsjeka usvojilo plan mobilnosti, što svojim potpisom potvrđuje Šef/ica Odsjeka.Nakon toga je potrebno da Obrazac za odlaznu mobilnost zajedno sa ostalom dokumentacijom proslijedite Prodekanu za međunarodnu saradnju.

Osoblje

Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na UNSA na instituciji domaćinu, nakon čega se zaposlenik vraća na matičnu instituciju.

Osnovni dokumenti kojima se definira program mobilnosti i na osnovu kojih se priznaje ostvareni program su.

 • Nominacijsko pismo,
 • Ugovor o mobilnosti,
 • Pozivno pismo

Mjerodavna verzija dokumenata se izdae na engleskom jeziku, a verzija na jezicima u službenoj upotrebi u BiH koristi se kao interni informativni akt.

Programi međunarodne razmjene

Centar za međunarodnu saradnju UNSA nudi programe međunarodne razmjene sa različitim finansijskim uslovima. Na primjer, ukoliko idete na razmjenu u okviru mreža CEEPUS, Mevlana ili Erasmus+, tu dobijate stipendiju.

Univerzitet u Sarajevu se pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovom programu (bez obzira da li se prijavljuje fakultet ,akademija, centar, institut). Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se popunjava ispred Univerziteta.

U okviru programa namjenjenih izgradnji kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja na Prirodno-matematičkom fakultetu se realiziraju slijedeći projekti:

 1. Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs “ – ECOBIAS
 2. „Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)“ – RiskMan
 3. MSc course in STEAM education
 4. Educating Science Teachers for all – ESTA 

Za više detalja posjetite službenu stranicu programa ERASMUS+ na UNSA

CEEPUS je skraćenica za Centralni europski program razmjene za univerzitetski studij. Trenutne zemlje članice su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija. Priština/Kosovo je također članica. U CEEPUS-u ne postoji transfer novčanih sredstava: umjesto toga, postoji interna valuta od „jedne školarine mjesečno“. Svaka zemlja plaća za svoje DOLAZEĆE studente i nastavnike i mora se obavezati na najmanje 100 mjesečnih školarina za jednu akademsku godinu. CEEPUS Ugovor također navodi da su ovi grantovi povezani sa lokalnim troškovima života. Dosad je iskustvo pokazalo da ovaj sistem vrlo dobro funkcionira.

Postoje dvije vrste mobilnosti: mobilnost unutar CEEPUS mreže (mrežna mobilnost) i mobilnost van CEEPUS mreže (slobodna mobilnost). Prioritet je mobilnost unutar mreže.

Krajnji rok za prijave za mobilnost u CEEPUS sistemu:

 • 15. juni (nominacije za mobilnost za Mreže)– zimski semestar
 • 30. oktobar (nominacije za mobilnost za Mreže) – ljetni semestar
 • 15. novembar (prijave za mobilnost izvan mreža – freemover) – ljetni semestar

Izvor i dodatne informacije o CEEPUS-u

Koordinator Mevlana programa za razmjenu je Univerzitet u Sarajevu. Za dalje informacije, molimo vas da posjetite sljedeći link

Mevlana program razmjene teži ka razmjeni studenata i akademskog osoblja između visokoobrazovnih institucija u Turskoj i visokoobrazovnih institucija u drugim zemljama. Zakonom koji je objavljen 23. augusta 2011. godine (broj: 28034), omogućena je razmjena studenata i akademskog osoblja između Turske i drugih zemalja.

Ono što se razlikuje u odnosu na sve druge programe razmjene je to što Mevlana program razmjene uključuje sve visokoobrazovne institucije u svijetu bez obzira iz koje regije.