prirodno matematički fakultet podloga naslov

Javnost rada

  /  Javnost rada

Javnost rada

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (``Sl. novine Kantona Sarajevo``, br. 21/19) Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu objavljuje dokumente kako slijedi: