prirodno matematički fakultet podloga naslov

Riječ Dekana

  /  Riječ Dekana

Riječ Dekana

Poštovani posjetioci,

Dobrodošli na web stranicu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (PMF), vodeće obrazovne i naučno-istraživačke institucije u Bosni i Hercegovini i jedne od vodećih u široj regiji u oblasti prirodnih, matematičkih i kompjuterskih nauka.

Studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je organiziran prema bolonjskim principima na prvom, drugom i trećem ciklusu kao i na stručnom (dvogodišnjem) studiju.

Fakultet u svom sastavu ima pet naučno-nastavnih odsjeka i veliki broj naučnoistraživačkih instituta, centara i laboratorija koji predstavljaju osnovu za organizaciju nastavnog i naučnoistraživačkog procesa.

Realizirajući naučna istraživanja od interesa za Bosnu i Hercegovinu te na njima osnovano obrazovanje kroz sva tri ciklusa studija, Fakultet stvara visokokvalificirane i cijenjene stručnjake sposobne da odgovore zahtjevima dinamičnog okruženja i potrebama održivog razvoja zajednice u kojoj djeluju.

Kroz studijske programe i saradnju sa privredom, mobilnost unutar međunarodne akademske zajednice te dodatne vannastavne aktivnosti, Fakultet studentima omogućava profesionalni razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja. Također, Fakultet se brine za razvoj kadrovskog potencijala, stalni rast kvaliteta i unapređenje međunarodne konkurentnosti nastavne i naučne djelatnosti.

U okviru svoje djelatnosti Fakultet radi na razvijanju vještina učenja i općih stručnih kompetencija koje omogućavaju nastavak školovanja i osposobljavanja za naučnoistraživački rad u specijaliziranim oblastima.

Misija Fakulteta je u skladu sa ciljevima programskog djelovanja čija usklađenost se periodično  preispituje kroz  vrednovanje komplementarnosti studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja lokalne i šire društvene zajednice.

S poštovanjem,
Dekan Fakulteta
Prof.dr. Nusret Drešković