prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  OBAVJEŠTENJE – Treći prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu

OBAVJEŠTENJE – Treći prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu

Treći prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija i Stručnog studija „Informacione tehnologije“ u ak.2022/2023.godini

 

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI DA ĆE SE U PERIODU OD 21.09.2022. DO 30.09.2022. GODINE  VRŠITI PREDAJA DOKUMENATA ZA TREĆI PRIJAVNI ROK NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU.

SVI KANDIDATI MORAJU PRETHODNO BITI REGISTROVANI NA SISTEM eUNSA https://upis.unsa.ba/.

KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI ODGOVARAJUĆE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU U TERMINU OD 10-14h:

– prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira

– original svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku),

– original diploma o završenoj srednjoj školi,

– original izvod iz matične knjige rođenih,

– original uvjerenja o državljanstvu,

– druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

 

Sarajevo,  20.09.2022.godine                                                                               Iz dekanata PMF-a