prirodno matematički fakultet podloga naslov

Organizacija

  /  Organizacija

Fakultet u svom sastavu ima podorganizacione jedinice i unutrašnje organizacione jedinice/službe u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta.

Fakultet čine:

  • Dekanat
  • Nastavno-naučni odsjeci
  • Institut za istraživanja u oblastima prirodnih, matematičkih i kompjuterskih nauka
  • Biblioteka