prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Studentska služba   /  Obavještenje o provjeri podataka u informacionom sistemu studentskih službi (ISSS)

Obavještenje o provjeri podataka u informacionom sistemu studentskih službi (ISSS)

OBAVJEŠTENJE O PROVJERI PODATAKA U INFORMACIONOM SISTEMU STUDENTSKIH SLUŽBI (ISSS)

 

U svrhu prelaska na Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu (eUNSA) pozivaju se svi studenti da u Informacionom sistemu studentskih službi (ISSS) provjere svoje lične podatke, kao i podatke o položenim ispitima, te da o svim eventualnim pogreškama koje nisu u mogućnosti samostalno promijeniti, obavijeste Studentsku službu prilikom upisa u ljetni semestar (10.02.2021.- 01.03.2021.).

Za one položene predmete (do 31.12.2020.godine) koji nisu evidentirani u ISSS-u, studenti su prilikom upisa u ljetni semestar obavezni donijeti popunjenu i isprintanu prijavu za ispit datog predmeta.

Prijave se mogu popuniti i preuzeti na http://eprijava.unsa.ba/index/.

Mole se studenti da u prijavama navode tačne lične podatke, kao i podatke o predmetnom nastavniku, ispravan broj indeksa, naziv predmeta, datum polaganja ispita, semestar i školsku godinu u kojoj je predmet odslušan.

 

Sarajevo, 05.02.2021.godine                                                         IZ DEKANATA