prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Važno obavještenje o uplatama – izmjena koda budžetske organizacije

Važno obavještenje o uplatama – izmjena koda budžetske organizacije

Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu došlo je do promjene šifre budžetske organizacije Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica. Umjesto ranijeg organizacionog koda 2104 sada stoji 3502.

Potrebno je da se sve uplate od aprila 2021.godine vrše na novu budžetsku organizaciju 3502.

Nova šifra budžetske organizacije Prirodno-matematičkog fakulteta (umjesto 2104022) je: 3502022.

Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta u Sarajevu (umjesto 2104001) je: 3502001.

Primjer kako treba popunjavati uplatnice…