prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Sarajevska škola fizike visokih energija (Sarajevo School of High Energy Physics) – SSHEP 2022.

Sarajevska škola fizike visokih energija (Sarajevo School of High Energy Physics) – SSHEP 2022.

Na Odsjeku za fiziku Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet će se od 10. do 15. oktobra održati Sarajevska škola fizike visokih energija (Sarajevo School of High Energy Physics) – SSHEP 2022.

Predavanja će držati eminentni stručnjaci iz Francuske, Hrvatske, Švicarske i CERNa, a namjenjena su uglavnom studentima II ciklusa i onima koji počinju sa III ciklusom. Ipak, vjerujemo da i studenti prvog ciklusa mogu naći zanimljiva predavanja. Više informacija i registracija na linku .

Pozivamo sve zainteresirane studente da se registruju.

Predavanja će se držati na engleskom jeziku.

Više informacija na posteru u prilogu.