prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Prijava ispita za redovni zimski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima (31.01.2022. – 11.02.2022.) u ak.2021/2022.godini

Prijava ispita za redovni zimski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima (31.01.2022. – 11.02.2022.) u ak.2021/2022.godini

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ĆE SE VRŠITI PUTEM SISTEMA eUNSA www.eunsa.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 19.01.2022.godine (srijeda).

SVAKI ISPIT ZA SVAKI PREDMET POJEDINAČNO SE ZATVARA ZA PRIJAVU 2 (dva) DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISPITA. UKOLIKO NEKI OD PREDMETA NISU PONUĐENI ZA PRIJAVU POTREBNO JE JAVITI SE NA EMAIL ADRESU STUDENTSKE SLUŽBE stsluzba@pmf.unsa.ba KAKO BI BILA OMOGUĆENA PRIJAVA ZA TAJ ISPIT.

STUDENTI APSOLVENTI KOJI SU ISKAZALI INTERES ZA POLAGANJE ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA, TAKOĐER TREBAJU PRIJAVITI ISPITE PUTEM eUNSA SISTEMA.

POPRAVNI ZIMSKI ISPITNI ROK (14.02.2022.-25.02.2022.) ĆE BITI NAKNADNO OTVOREN ZA PRIJAVU. OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU ĆE BLAGOVREMENO BITI OGLAŠENO NA WEB STRANICI FAKULTETA www.pmf.unsa.ba .

 

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!

 

Sarajevo, 14.01.2022.godine