prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Prijava ispita za januarski i februarski ispitni rok u ak.2021/2022.godini za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima

Prijava ispita za januarski i februarski ispitni rok u ak.2021/2022.godini za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI I FEBRUARSKI ISPITNI ROK ĆE SE VRŠITI PUTEM E-PRIJAVE http://eprijava.unsa.ba/index U PERIODU OD 19.01.2022./srijeda/ – 28.01.2022./petak/.

UREDNO POPUNJENE I ISPRINTANE PRIJAVE JE POTREBNO DOSTAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU U NAVEDENOM TERMINU od 11-13h.

 

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem na šalter Studentske službe ili putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba i to u roku predviđenom za prijavu ispita!

 

Sarajevo, 14.01.2022.godine