prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Potpisan Memorandum o saradnji između Fakulteta za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani i Prirodno-matematičkog fakulteta

Potpisan Memorandum o saradnji između Fakulteta za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani i Prirodno-matematičkog fakulteta

Grupa zaposlenika sa Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA boravila je u službenoj posjeti u Sloveniji od 13. do 15. septembra 2021. godine. Tom prilikom su posjetili Fakultet za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani, Institut Josef Stefan, firme Cosylab i Instrumentation Technologies. Potpisan je i Memorandum o saradnji između Fakulteta za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Posjeta je realizovana zahvaljujući inicijativi i pomoći gospodina Edmonda Offermanna i ima za cilj unapređenje materijalnih i kadrovskih resursa na Odsjeku za fiziku.