prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Odluka uspostavljanje punog radnog vremena

Odluka uspostavljanje punog radnog vremena

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20) i člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-22133-6/21 od 20.05.2021. godine, donosim sljedeću

 

 

O D L U K U

I

Odluka broj: 01/01-3251/1-2020 od 21.12.2020. godine prestaje važiti, te se ponovo uspostavlja 8-satno radno vrijeme u periodu od 08:00 – 16:00 sati od ponedjeljka do petka u sjedštu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

II

Radni poslovi i zadaci iz djelokruga rada odsjeka i stručnih službi Fakulteta obavljaće se uz poštivanje važećih epidemioloških mjera u Kantonu Sarajevo uz preporuku obavljanja istih elektronskim putem kad god je to moguće.

III

Svi radnici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i stranke obavezni su propisno nositi zaštitnu masku, pridržavati se mjere fizičke distance od najmanje 2 metra i održavati pojačanu higijenu radnog mjesta i lične dezinfekcije ruku i obuće.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 07.06.2021. godine.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: www. pmf.unsa.ba i oglasnoj ploči.

 

 

                                                                                                      D E K A N  F A K U L T E T A  

                                                                                                        Prof. dr. Nusret Drešković