prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  ODLUKA – Redovni samofinansirajući studenti I i II ciklusa studija

ODLUKA – Redovni samofinansirajući studenti I i II ciklusa studija

O D L U K U

 

I

Redovni samofinansirajući studenti I i II ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet koji su položili sve ispite iz prethodne studijske godine i ostvarili prosjek ocjena najmanje 8,00, te prvi put upisuju studijsku 2021/2022. godinu, imaju pravo na oslobađanje školarine za 2021/2022. godinu bez promjene statusa.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet zaprimio je veći broj molbi redovnih samofinansirajućih studenata za nastavak studija u statusu redovnih studenata čiji studij finansira osnivač. Molbe su razmatrane, te je utvrđeno da se istima u dijelu koji se odnosi na promjenu statusa studenta ne može udovoljiti. Odredbom člana 5. (Dopuna člana 164.) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju utvrđeno je da redovni samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa studija, kao i studenti integrisanog studija Univerziteta u Sarajevu koji su položili sve ispite iz prethodne godine i imaju ostvaren prosjek ocjena najmanje 8,00, te prvi put upisuju studijsku 2021/2022. godinu, imaju pravo na oslobađanje plaćanja školarine za 2021/2022. godinu.

U skladu sa navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

       DEKAN FAKULTETA
      Prof. dr. Nusret Drešković

 

 

Dostaviti:

  • Studentska služba
  • Prodekan za NiR
  • Oglasne ploče
  • a/a