prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA O PRODUŽENJU ROKA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA O PRODUŽENJU ROKA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA KOJI SU PRVI PUT UPISALI ZAVRŠNU GODINU DRUGOG CIKLUSA I KOJI SU ODSLUŠALI I POLOŽILI SVE PREDMETE, A KOJIMA JE DO OKONČANJA STUDIJA OSTALA SAMO ODBRANA ZAVRŠNOG RADA, DA NE MORAJU UPISIVATI APSOLVENTSKI STAŽ (POTREBNO JE IZVRŠITI SAMO OVJERU SEMESTARA) UKOLIKO ĆE ZAVRŠNI RAD BRANITI DO 31.10. 2021.GODINE.  U TOM SLUČAJU JE POTREBNO SVU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU I ODBRANU ZAVRŠNOG RADA PREDATI NA PROTOKOL FAKULTETA NAJKASNIJE DO 13.10.2021.GODINE.

SVI OSTALI STUDENTI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA KOJI SU ODSLUŠALI SVE PREDMETE U POSLJEDNJOJ STUDIJSKOJ GODINI I STEKLI PRAVO NA OVJERU SEMESTARA, A KOJI ĆE ZAVRŠNI RAD BRANITI NAKON 31.10.2021.GODINE DUŽNI SU DO 30.09.2021.GODINE IZVRŠITI OVJERU SEMESTARA I UPIS U AK.2021/2022.GODINI.

OBAVJEŠTENJE O UPISU U AK.2021/2022.GODINU SA DETALJNIM INSTRUKCIJAMA SE NALAZI NA WEB STRANICI, KAO I OGLASNIM PLOČAMA FAKULTETA.

Odluka produženje roka za orbranu završnih radova

U Sarajevu, 21.09.2021.godine