prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Obavještenje o postupku upisa kandidata koji su stekli pravo upisa na prvi ciklus studija i stručni studij u akademskoj 2022/2023. godini u prvom konkursnom roku

Obavještenje o postupku upisa kandidata koji su stekli pravo upisa na prvi ciklus studija i stručni studij u akademskoj 2022/2023. godini u prvom konkursnom roku

Upis će se vršiti od 14.07.2022. /čet/ – 21.07.2022. /čet/ u Studentskoj službi od 10h-14h

 

POTREBNO JE:

 1. Izvršiti uplatu za Upisni materijal (prema Instrukciji za uplate na sljedećem linku)
  Sa ovjerenim primjerkom uplatnice (potvrda uplate iz banke ili pošte) možete preuzeti upisni materijal na Studentskoj službi. Ne zaboravite prilikom upisa da predate i prijavu za upis koju ćete isprintati sa svog profila koji ste kreirali prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba. Prijavu za upis priložite zajedno sa popunjenim upisnim materijalom. Molimo da koristite isključivo plavu hemijsku olovku ili naliv pero (plavo mastilo).
 2. PREDATI:
  1. Originale dokumenata koji su uploadovani prilikom prijave na online sistem https://upis.unsa.ba/ :
   a) svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (odnosno potvrdu kao dokaz da je postupak ekvivalencije u toku)
   b) diplomu o završenoj srednjoj školi,
   c) izvod iz matične knjige rođenih,
   d) uvjerenje o državljanstvu,
   e) dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.
  2. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)
  3. Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na linku )
  4. SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA PREMA INSTRUKCIJI: LINK
  5. Ljekarsko uvjerenje se vadi isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu (Ul. Patriotske lige 36, od 8h – 14h) /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/
   Ljekarski pregled se obavlja prema rasporedu predviđenom za studente PMF-a u terminu od 07.09.-09.09.2022.godine, te je ljekarsko uvjerenje neophodno dostaviti u Studentsku službu najkasnije do 30.09.2022.godine

Studenti koji se ne upišu u gore navedenom periodu smatrat će se da su odustali od upisa na dati studijski program Prirodno-matematičkog fakulteta.

STUDENTI KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

 1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
 2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

V A Ž N O !!!

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI I REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI (NE ODNOSI SE NA STRUČNI STUDIJ), SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE. PRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA.

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

U Sarajevu, 08.07.2022.godine

                                                                                                                                                                        IZ DEKANATA