prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  OBAVJEŠTENJE O POSTUPKU UPISA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2022/2023.GODINI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU

OBAVJEŠTENJE O POSTUPKU UPISA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2022/2023.GODINI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU

Obzirom da nije bilo žalbi, Vijeće Fakulteta usvojilo je konačne rang liste koje se podudaraju sa preliminarnim rang listama. Svi studenti koji su navedeni na preliminarnim rang listama stekli su pravo upisa.

Upis će se vršiti od 26.09.2022. /pon/ – 30.09.2022. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h

 

POTREBNO:

 

  1. Upisni materijal (prema Instrukciji za uplate na sljedećem linku: https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/07/Upisni-materijal-za-brucose-instrukcija-za-uplatu.pdf i na oglasnim pločama Fakulteta)
  2. PREDATI:

2.1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.2. Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na linku https://pmf.unsa.ba/studentska-sluzba/#instrukcije-o-nacinu-uplate  i na oglasnim pločama Fakulteta )

3.2. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu  (Ul. Patriotske lige 36, od 8h – 14h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA PREMA INSTRUKCIJI:  LINK

 

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U GORE NAVEDENOM PERIODU SMATRAT ĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA NA DATI STUDIJSKI PROGRAM PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

  1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
  2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

VAŽNO!

DJECI ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA, DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I DJECI BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU UPISANI U SVIM STATUSIMA I KOJI SE UPISUJU PRVI PUT U ODREĐENU STUDIJSKU GODINU, TROŠKOVE UPISNINE SNOSI OSNIVAČ. (NE ODNOSI SE NA STRUČNI STUDIJ “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”). PRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA.

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

U Sarajevu, 26.09.2022.godine       

 

IZ DEKANATA