prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  OBAVJEŠTENJE O DRUGOM SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 22.09. i 23.09.2021.GODINE

OBAVJEŠTENJE O DRUGOM SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 22.09. i 23.09.2021.GODINE

Obavještavaju se studenti da će se drugi septembarski ispitni rok održati 22.09.2021. i 23.09.2021.godine prema sljedećem rasporedu:

Studenti Odsjeka za biologiju:  srijeda, 22.09. od 12:00 do 15:00, sve prostorije osim ABG

Studenti Odsjeka za fiziku: srijeda, 22.09. od 12:00 do 15:00, ABG

Studenti Odsjeka za hemiju: srijeda, 22.09. od 9:00 do 12:00, sve prostorije

Studenti Odsjeka za geografiju: četvrtak, 23.09. od 9:00 do 12:00, sve prostorije

Studenti Odsjeka za matematika i Stručni studij: četvrtak, 23.09. od 12:00 do 15:00, sve prostorije.

Prijava ispita će se vršiti putem emaila na adresu Sekretarijata Odsjeka na kojem student studira (Biologija: biologija@pmf.unsa.ba , Fizika: fizika@pmf.unsa.ba, Geografija: geografija@pmf.unsa.ba, Hemija: hemija@pmf.unsa.ba, Matematika: matematika@pmf.unsa.ba) i adresu Studentske službe stsluzba@pmf.unsa.ba .

Prijave je potrebno dostaviti na obje email adrese najkasnije do ponedjeljka 20.09.2021.godine do 12 sati.

 

Napomena za sve studente:

Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA  http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju poslati popunjenu prijavu za polaganje samo jednog predmeta.

 

 

U Sarajevu, 16.09.2021.godine                                                    IZ DEKANATA