prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  OBAVJEŠTENJE O DODATNOM SEPTEMBARSKOM ISPITNOM TERMINU

OBAVJEŠTENJE O DODATNOM SEPTEMBARSKOM ISPITNOM TERMINU

Prijava za dodatni septembarski ispitni termin će se vršiti ONLINE popunjavanjem upitnika kojeg možete naći na sljedećem linku: https://forms.gle/b4d2rmAXa9j7otUA7

Ispitni termini će se održati prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama odsjeka.

Studenti su dužni najkasnije dva dana prije ispita popuniti gore navedeni online anketni upitnik, a na dan ispita je OBAVEZNO donijeti popunjenu ispitnu prijavu.

Prijava za ispit se može popuniti i preuzeti sa linka http://eprijava.unsa.ba/index/.

 

Sarajevo, 30.09.2021.godine