prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Obavještenje – dopunski upisni rok u prvu godinu drugog ciklusa studija u ak. 2021/2022.godini

Obavještenje – dopunski upisni rok u prvu godinu drugog ciklusa studija u ak. 2021/2022.godini

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI DA ĆE SE U PERIODU OD 13.10.2021. DO 21.10.2021. GODINE  VRŠITI PREDAJA DOKUMENATA ZA DOPUNSKI UPISNI ROK U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU.

 

SVI KANDIDATI MORAJU PRETHODNO BITI REGISTROVANI NA SISTEM eUNSA https://upis.unsa.ba/.

 

KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI ODGOVARAJUĆE DOKUMENTE NA STUDENTSKU SLUŽBU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU U TERMINU OD 11-14h:

  • prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,
  • diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi priložiti uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu priložiti potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu i
  • dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

Sarajevo,  12.10.2021.godine                                                                         Iz dekanata PMF-a

 

 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU

DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022.GODINI – DOPUNSKI UPISNI ROK

 

 

 

 

Prirodno-matematički fakultet

 

PREDVIĐENO

trajanje drugog ciklusa studija

(godine i (E)CTS)

 

BROJ STUDENATA
Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

Redovni  studij – troškove studija snose sami studenti Vanredni studij DL  

Strani državljani *

 

Ukupno  
  1 i 2      
Odsjek za biologiju: 1 (60 ECTS)  
Nastavnički smjer 1 7 1 9
Smjer biohemija i fiziologija 0 0 0 1 1
Smjer ekologija 0 8 0 1 9
Smjer genetika 0 0 0 1 1
Smjer mikrobiologija 0 0 0 1 1
Ekološki monitoring i biološka procjena kvaliteta voda 12 12
Ukupno 13 15 1   4 33
Odsjek za fiziku: 1 (60 ECTS)  
Fizika u obrazovanju 4 2 4 10
Fizika 7 5 4 1 17
Ukupno 11 7 8 1 27
Odsjek za geografiju: 1 (60 ECTS)  
Nastavnički smjer 2 8 4 14
Regionalno i prostorno planiranje 4 8 5 1 18
Turizam i zaštita životne sredine 0 9 3 1 13
Ukupno 6 25 12   2 45
Odsjek za hemiju: 1 (60 ECTS)  
Nastavnički smjer 5 10 5 20
Opći smjer 0 8 7 1 16
Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša 4 5 3 1 13
Ukupno 9 23 15 2 49
Odsjek za matematiku: 2 (120 ECTS)  
Opći smjer 2 2 1 5
Primijenjena matematika 3 3 1 1 8
Nastavnički smjer 2 4 6
Teorijska kompjuterska nauka 1 1 1 3
Ukupno 7 10 2   3 22