prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Obavijest o početku nastave na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu u studijskoj 2021 /2022. godini

Obavijest o početku nastave na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu u studijskoj 2021 /2022. godini

Nastava za studente viših godina prvog ciklusa (I) i stručnog studija „Informacione tehnologije”,  kao i za sve student drugog (II) ciklusa studija počet će 18.10.2021. godine (ponedjeljak), prema objavljenom rasporedu nastave, u skladu sa Odlukama Senata Univerziteta u Sarajevu.