prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  KONKURS za izbor i imenovanje Predsjednika Udruženja, Potpredsjednika Udruženja, Sekretara i predstavnike odsjeka

KONKURS za izbor i imenovanje Predsjednika Udruženja, Potpredsjednika Udruženja, Sekretara i predstavnike odsjeka

Na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02), Člana 39.  Zakona o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 11/10) i članova 19., 23., 24., 25. i 26. Statuta Udruženja „Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”, predsjednik Udruženja „Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”,  na dan 12. 11. 2021. godine,      r a s p i s u je

 

KONKURS

za izbor i imenovanje Predsjednika Udruženja, Potpredsjednika Udruženja, Sekretara i predstavnike odsjeka

 

I OSNOV

Predsjednika, Potpredsjednika, Sekretara i predstavnike odsjeka Udruženja „Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”, bira Skupština Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”, na osnovu Zakona o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 11/10) i Statuta Udruženja „Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”.

Predsjednik, Potpredsjednik, Sekretar i predstavnici odsjeka ujedno čine i Upravni odbor Udruženja „Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”.

 

Po Konkursu birat će se i imenovati:

 1. Predsjednik Udruženja;
 2. Potpredsjednika Udruženja;
 3. Sekretar Udruženja;
 4. Predstavnike odsjeka:
 1. Predstavnika Odsjeka za hemiju;
 2. Predstavnika Odsjeka za biologiju;
 3. Predstavnika Odsjeka za geografiju;
 4. Predstavnika Odsjeka za matematiku;
 5. Predstavnika Odsjeka za fiziku.

 

II NADLEŽNOST

 

Nadležnost, dužnosti i obaveze Predsjednika, Potpredsjednika, Sekretara i predstavnika odsjeka Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta” propisane su Statutom Udruženja „Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta“.

 

III MANDAT

 

Mandat Predsjednika, Potpredsjednika, Sekretara i predstavnika odsjeka Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta” je godinu dana, uz mogućnost reizbora.

 

IV KRITERIJI

 

 1. Opšti uslovi:
 • da je kandidat student Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini;
 • da je kandidat član Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta” u akademskoj 2021/2022. godini;
 • da protiv kandidata nije vođen disciplinski postupak;
 • da kandidat nije dvije godine uzastopno obnašao jednu od funkcija u Upravnom odboru Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”;
 • da je student odsjeka za čijeg predstavnika se kandiduje (za kandidate za Predstavnike odsjeka).

 

 1. Posebni uslovi:
 • iskustvo u nevladinom sektoru;
 • iskustvo u radu sa studentima;
 • dosadašnje učešće u aktivnostima Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”.

 

V DOKUMENTACIJA

 

Kandidati su kao prijavu na Konkurs dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova, i to:

 1. Curriculum vitae (CV);
 2. Plan i program rada u mandatu;
 3. Ostali dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

VI OBJAVLJIVANJE KONKURSA

 

Konkurs će biti objavljen na Microsoft Teams platformi i društvenim mrežama Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta”, oglasnoj ploči fakulteta te elektronskom poštom proslijeđen studentima posredstvom zvaničnih predstavnika godine.

 

VII ROK ZA PRIJAVE

 

Rok za prijave je 26. 11. 2021. godine do 21:00 sat. Kandidature se podnose Izbornoj komisiji putem Google Forme >> shorturl.at/nFWY8

 

Izbor i imenovanje Predsjednika, Potpredsjednika, Sekretara i predstavnika odsjeka Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta” će se održati na Skupštini Udruženja “Asocijacija studenata Prirodno-matematičkog fakulteta” 6. 12. 2021. godine u 15:30 sati.

 

U Sarajevu,  12. 11. 2021. godine

 

                                                                        Ramiz Petak

 predsjednik Udruženja