prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Informacija za studente apsolvente o prijavi ispita iz ljetnog semestra u zimskom ispitnom roku ak. 2021/2022.godine

Informacija za studente apsolvente o prijavi ispita iz ljetnog semestra u zimskom ispitnom roku ak. 2021/2022.godine

Apsolventi prvog i drugog ciklusa studija mogu prijaviti i polagati ispite iz ljetnog semestra u zimskom ispitnom roku u ak. 2021/2022.godini, te svoje interesovanje za polaganje navedenih ispita trebaju iskazati najkasnije do 11.01.2022.godine popunjavanjem ONLINE upitnika na sljedećem linku: LINK

 

Studetni apsolventi mogu putem gore navedenog linka iskazati interesovanje za polaganje ispita i iz zimskog semestra ukoliko ti ispiti nisu dio trenutno važećeg nastavnog plana (ispiti koji su postojali u starim nastavnim planovima ali ne postoje više u novim).

 

Termini za prijavu i polaganje ispita će biti naknadno oglašeni, a prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta i web stranicama odsjeka.

 

Nakon iskazanog interesovanja za polaganje ispita iz ljetnog semestra putem online aplikacije, studenti apsolventi će iste morati ponovo prijaviti putem informacionog sistema eUNSA, za koji će u narednom periodu dobiti pristupne podatke.

 

Sarajevo, 07.01.2022.godine