Konkurs- drugi upisni rok

28 Juli 2018 in Novo obavještenje

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI – DRUGI UPISNI ROK Prirodno-matematički fakultet PREDVIĐENO trajanje prvog ciklusa studija (godine i (E)CTS) BROJ STUDENATA Redovni studij – troškove studija snosi Osnivač Redovni studij - troškove…

UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA - PRVI KONKURSNI ROK

28 Juli 2018 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/u Studentskoj službi od 11h-13h POTREBNO: 1. Upisni materijal/preuzima se u Studentskoj službi/nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate:Upisni materijal za Prirodno-matematički…

UPIS KANDIDATA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” - PRVI KONKURSNI ROK

28 Juli 2018 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISANA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”U PRVOM KONKURSNOM ROKU će se vršiti od 20.08.2018./pon/ - 21.09.2018./pet/u Studentskoj službi od 11h-13h POTREBNO: 1. Upisni materijal/preuzima se u Studentskoj službi/nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate:Upisni materijal za Prirodno-matematički fakultet…

Prijava ispita iz zimskog i ljetnog semestra Septembar '17-'18.god

19 Juli 2018 in Novo obavještenje

PRIJAVA ISPITA IZ ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA AK.2017/2018.GODINE SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 20.07.2018./pet/ - 31.08.2018./pet/ 12h NAPOMENA: Ukoliko budete imali bilo kakav problem ili poteškoću prilikom prijave ispita, molimo Vas da …

Prijava ispita za Septembarski rok 17-18.g. za studente po starom NPP

19 Juli 2018 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK u akademskoj 2017/2018.godini VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 20.08.2018./ponedeljak/ - 31.08.2018./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti…

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA

18 Juli 2018 in Novo obavještenje

VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA FAKULTETA. NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U…

Više iz kategorije: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator