UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu /ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/

17 Septembar 2018 in Novo obavještenje

UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu /ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/ vršit će se od 17.09.2018.g. do 28.09.2018.g. od 11h-13h POTREBNO: 1. Upisni materijal: Semestralni listovi i Obrazac ŠV 20 (uzimaju se u Studentskoj službi od 11h-13h) 2. Uplata od 10 KM za korištenje Informacionog sistema Studentske službe na…

OBAVJEŠTENJE - KONAČNE RANG LISTE

14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

B A V J E Š T E N J E KONAČNE RANG LISTE za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u DRUGOM UPISNOM ROKU, objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I…

OBAVJEŠTENJE O KONAČNIM RANG LISTAMA DRUGI KONKURSNI ROK

14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

SVI KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS U STUDIJSKU 2018/2019. GODINU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU OBAVEZNI SU DOSTAVITI ORIGINALNE DOKUMENTE U ROKU OD SEDAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE, I IZVRŠITI UPIS NAJKASNIJE DO 21.09. 2018. GODINE (PETAK). KANDIDATI KOJI SU PREDALI ORIGINALNE DOKUMENTE PRILIKOM PRIJAVE NA…

UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA - DRUGI KONKURSNI ROK

14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA vršit će se u periodu od 14.09.2018./pet/ - 21.09.2018./pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate: Upisni materijal…

UPIS KANDIDATA NA PRVI CIKLUS STUDIJA - DRUGI KONKURSNI ROK ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”

14 Septembar 2018 in Novo obavještenje

UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2018/2019.godinu KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA STRUČNI STUDIJ ”INFORMACIONE TEHNOLOGIJE” će se vršiti od 14.09.2018. /pet/ - 21.09.2018. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h POTREBNO: 1. Upisni materijal/ preuzima se u Studentskoj službi/ nakon uplate od 30,00 KM na žiro-račun Univerziteta: 3383202250621169 Svrha uplate: Upisni…

Više iz kategorije: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator