Obavještenje - Prijava ispita za septembarski (jesenji) rok po bolonji 2017.

19 Juli 2017 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI (JESENJI) ISPITNI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA PO BOLONJI VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 21.07.2017./pet/ - 25.08.2017./pet/ UKOLIKO IZBORNE PREDMETE NE MOŽETE PRIJAVITI…

Prijava ispita za septembarsko-oktobarski rok za studente po starom NPP 2017.

19 Juli 2017 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKO-OKTOBARSKI ISPITNI ROK VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 21.08.2017./ponedjeljak/ - 25.08.2017./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti primljena niti ovjerena…

NOVO - DRUGI KONKURSNI ROK

14 Juli 2017 in Novo obavještenje

Na osnovu članova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, i Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta…

Više iz kategorije: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator