Prijava ispita iz zimskog i ljetnog semestra Septembar '17-'18.god

19 Juli 2018 in Novo obavještenje

PRIJAVA ISPITA IZ ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA AK.2017/2018.GODINE SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE PUTEM www.isss.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 20.07.2018./pet/ - 31.08.2018./pet/ 12h NAPOMENA: Ukoliko budete imali bilo kakav problem ili poteškoću prilikom prijave ispita, molimo Vas da …

Prijava ispita za Septembarski rok 17-18.g. za studente po starom NPP

19 Juli 2018 in Novo obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE PO PREDBOLONJSKOM (STAROM) NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK u akademskoj 2017/2018.godini VRŠIT ĆE SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE (11h-13h) U PERIODU OD 20.08.2018./ponedeljak/ - 31.08.2018./petak/ NAPOMENA: Nijedna prijava za ispit neće biti…

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA

18 Juli 2018 in Novo obavještenje

VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORIGOVANE KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018./2019. GODINI SU OBJAVLJENE NA OGLASNIM PLOČAMA FAKULTETA. NA OSNOVU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U…

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

17 Juli 2018 in Novo obavještenje

VAŽNO OBAVJEŠTENJE !! NAPOMINJU SE KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU DA OBAVEZNO DOSTAVE ORIGINALNE DOKUMENTE DO UTORKA (17.07. 2018. GODINE) DO 14 SATI NA STUDENTSKU SLUŽBU. U PROTIVNOM, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA.

Više iz kategorije: Novosti »

Prirodno-matematički fakultet• Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo• +387 (0)33 723 723
   Contents of this site © 2008 Prirodno- matematički fakultet Sarajevo. All rights reserved.

Kontakt Administrator