prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  III ciklus studija   /  Upis na III ciklus studija (doktorski studij) u akademskoj 2021/2022.god. na PMF-u Sarajevo će se vršiti od 16.11.2021.godine /uto/ – 19.11.2021.godine /pet/

Upis na III ciklus studija (doktorski studij) u akademskoj 2021/2022.god. na PMF-u Sarajevo će se vršiti od 16.11.2021.godine /uto/ – 19.11.2021.godine /pet/

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće

  1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)
  1. Upisni materijal (preuzima se u Studentskoj službi uz uplatnicu prethodno uplaćenu prema Instrukciji za uplate sa web stranice Fakulteta LINK )
  2. Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta LINK )
  3. Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci

 

 

UZ INDEKS I UPISNI MATERIJAL PREDATI SLJEDEĆE:

 

Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju:

  1. Uplata od 5000 KM na žiro-račun JR TREZOR KANTONA SARAJEVO

Svrha uplate: III ciklus – (npr. Studijski program:Fizika u obrazovanju)

 

Ostali studijski smjerovi:

  1. Uplata od 7000 KM na žiro-račun JR TREZOR KANTONA SARAJEVO:

Svrha uplate: III ciklus – (…) upisati naziv odsjeka, a ne smjera (npr. III ciklus – Biologija)

 

 

  1. Svi kandidati su dužni dostaviti uplate za:

          – korištenje ISSS-a (dvije uplatnice po 10,00 KM)

          – korištenje biblioteka 20,00 KM

          – životno osiguranje 2,00 KM

Instrukcija za uplate: https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/Uplatnice-ISSS-biblioteka-i-osiguranje-primjerak-new.pdf

 

U Sarajevu, 12.11.2021.godine