prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Univerzitet u Sarajevu i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu potpisali Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u obavljanju nastavnog, naučnoistraživačkog i izdavačkog rada

Univerzitet u Sarajevu i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu potpisali Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u obavljanju nastavnog, naučnoistraživačkog i izdavačkog rada

Potpisivanje ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u obavljanju nastavnog, naučnoistraživačkog i izdavačkog rada između između Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu i njegovih članica: Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom, upriličeno je danas u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, Prim. doc. dr. sc. med. Alen Pilav, vršilac dužnosti generalnog direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Fahir Bečić, dekan Farmaceutskog fakulteta, prof. dr. Amina Valjevac, dekanica Medicinskog fakulteta i prof. dr. Nusret Drešković, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ugovor će naknadno potpisati prof. dr. Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom i prof. dr. Arzija Pašalić, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Škrijelj naglasio je važnost zajedničkog rada Univerziteta u Sarajevu i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za kvalitetno obrazovanje studenata: “Bez zajedničkog rada nema kvalitetnog obrazovanja studenata iz oblasti medicinskih nauka i dijelom prirodno-matematičkih nauka. Stoga je danas Univerzitet u Sarajevu ovim činom popravio nedostatke koji su nastali u proteklim godinama”, naveo je rektor Škrijelj. Dodao je da Ugovor sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, iako više formalno-pravnog karaktera, omogućava regularno i korektno plaćanje profesora i asistenata iz Kliničkog centra koji u značajnom procentu učestvuju u realizaciji nastavnog procesa. “Omogućava se nesmetan pristup našim studentima, pristup resursima Kliničkog centra zbog edukacije, izrade diplomskih i magistarskih radova, doktorata, a najvažnije, radi stručne edukacije naših budućih ljekara”. Također je dodao da im ostaje još jedan zajednički zadatak – da Klinički centar dobije rješenje na pet godina da su univerzitetska bolnica, jer trenutno rade po privremenom rješenju.

Prim. doc. dr. Alen Pilav izrazio je zahvalnost Univerzitetu u Sarajevu i rektoru Škrijelju, naglašavajući važnost saradnje s grupacijom medicinskih nauka i njenim članicama, i Prirodno-matematičkim fakultetom. “Napokon smo u potpunosti uredili i potpisali ovaj vrlo bitan dokument, Ugovor o međusobnoj saradnji. Ovim smo zvanično postali nastavna baza Univerziteta u Sarajevu,” kazao je dr. Pilav.

Dodao je da je Klinički centar i do sada bio mjesto na kojem su se educirali svi studenti medicinske grupacije i Prirodno-matematičkog fakulteta i da će tako biti i dalje. “Studenti su na Kliničkom centru prije svega dobivali znanje, a ljekari hirurške, dijagnostičke discipline svakodnevno im prenose znanje,” kazao je dr. Pilav. Studenti i učenici srednjih škola su buduća baza za popunjavanje nedostajućeg kadra i željno ih iščekuju “da po završetku fakulteta na našem i njihovom Kliničkom centru dođu i započnu svoju karijeru,” dodao je Pilav.

Prof. dr. Amina Valjevac istakla je značaj ovog trenutka za Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu: “Potpisivanjem ovog ugovora formalizirana je dugogodišnja saradnja između Univerziteta u Sarajevu i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Klinički centar je bio nastavna baza Medicinskog fakulteta decenijama i najvažnija je baza gdje se održava oko 50 % nastave studijskog programa medicine, kako na bosanskom tako i na engleskom jeziku,” kazala je dekanica Valjevac.

Prof. dr. Fahir Bečić naglasio je da će benefiti biti izuzetno veliki za studente: “Moći će da obavljaju stručnu praksu, poboljšavaju svoje praktično znanje, kompetencije i vještine na Kliničkom centru, a pored stručne prakse moći će da koriste i ostale laboratorijske prostore Kliničkog centra,” kazao je dekan Bečić.

Prof. dr. Nusret Drešković izrazio je nadu da će se saradnja još više intenzivirati: “Još jače i intenzivnije sarađivati i dati svoj puni doprinos kad je u pitanju zaštita zdravlja građana i unapređenje zdravstvene zaštite,” kazao je dekan Drešković.

Ugovor je potpisan s ciljem regulisanja međusobnih odnosa u vezi sa provođenjem nastavne, naučnoistraživačke, izdavačke djelatnost i drugih oblika saradnje, kao i regulisanja prava, obaveza i odgovornosti koje proističu iz povezanosti ugovornih strana u obavljanju svojih osnovnih djelatnosti, a u cilju unapređenja i ostvarivanja zajedničkih interesa.