prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Presentation of Horizon Europe project opportunities

Presentation of Horizon Europe project opportunities

Na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom Fakultetu 22. septembra 2023. godine održat će se prezentiranje Horizon programa u periodu od 9:30 do 10:30. U okviru navedenog skupa predstavnice Evropske komisije će predstaviti mogućnosti apliciranja na Horizon Europe projekte; šef UNESCO ureda u Sarajevu će govoriti o stećcima kao svjetskoj baštini, a nakon čega će biti prezentiran projekat „STone monument Ensambles and the Climate Change Impact“ – STECCI kojim koordinira Univerzitet u Sarajevu. Pozivamo sve članove akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu i sve druge zainteresirane da prisustvuju navedenom skupu. Više detelja možete naći u pozivnici u prilogu.

POZIVNICA