prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-61/19 od 30. 1. 2019. godine.

UNIVERZITET U SARAJEVU
raspisuje
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU