prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Poništenje dijela javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Poništenje dijela javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Na osnovu Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01- 1623/2-2019 od 02.07.2019. godine i Rješenja broj: UP-1-14-09-34-11462/19-09/18-005 od 20.06.2019. godine, objavljuje se:

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA/KONKURSA
za prijem u radni odnos na
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme