prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Panel “Umrežavanje žena u STEM-u: Izazovi i prilike”

Panel “Umrežavanje žena u STEM-u: Izazovi i prilike”

22. mart 2024. godine u 13:00h,
Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet
Amfiteatar “Tri fizičara”

Učesnice:
prof. dr. Pamela Njemčević, Elektrotehnički fakultet
prof. dr. Azra Gazibegović-Busuladžić, Prirodno-matematički fakultet
prof. dr. Lejla Smajlović, Ekonomski fakultet
prof. dr. Amila Akagić, Elektrotehnički fakultet
doc. dr. Belma Memić, Fakultet za saobraćaj i komunikacije

 

Moderatorica:
prof. dr. Jasna Kovačević, Univerzitetski gender resursni centar