prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Odsjeku za geografiju instalirane nove Esri ArcGIS licence

Odsjeku za geografiju instalirane nove Esri ArcGIS licence

Na Odsjeku za geografiju su instalirane nove Esri ArcGIS licence putem tzv. Academic Departmental Agreement. Nove licence obuhvataju cjelokupnu Esri SW ponudu, dakle i ArcGIS Enterprise Advanced sa ekstenzijama i ArcGIS Desktop Advanced sa ekstenzijama proizvoda, kao i ArcPAD i ArcGIS Online pretplatu, tako da su korisnicima našeg GIS centra dostupni i ArcMap i ArcGIS Pro okruženje. Ovim je Odsjek za geografiju dao dodatan doprinos u nastojanjima da se primjena GIS-a intenzivira u nastavnom procesu i naučno-istraživačkim aktivnostima