prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Odsjek za fiziku organizira masterclass ALICE i GSI Medical therapy masterclass

Odsjek za fiziku organizira masterclass ALICE i GSI Medical therapy masterclass

U organizaciji Odsjeka za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u petak 5. marta održat će se masterclass ALICE (A Large Ion Collider Experiment – CERN), a u četvrtak 11. marta GSI Medical therapy masterclass za zainteresirane srednjoškolce. Riječ je o globalnom projektu vrhunskih svjetskih laboratorija na popularizaciji nauke, u kojem se učenicima pruža mogućnost da budu naučnici na jedan dan.
Masterclass je cjelodnevna aktivnost namijenjena učenicima srednjih škola, a sastoji se od uvodnih predavanja koja drže renomirani naučnici, univerzitetski radnici i istraživači sa CERN-a (ili druge svjetske laboratorije), a nakon pauze učenici dobijaju priliku da sami obrađuju stvarne podatke i sami donose zaključke, te se upoznaju sa procesom naučnog istraživanja i obradom podataka.

Sve aktivnosti u vezi sa masterclassom su planirane online.
Nakon obrade podataka predstavnici CERN-a i kolege i vršnjaci iz Trsta, Beča, Heidelberga i Sankt Peterburga uključit će se putem videolinka.

Nakon uvodnih predavanja i samostalnog rada u okviru Medical therapy masterclassa učenici će se uključiti u videokonferenciju sa GSI-centrom iz Njemačke zajedno sa kolegama i vršnjacima iz Praga, Teherana i Meksiko Sitija.

Učenici će moći prisustvovati i virtuelnom obilasku detektora ALICE i vrhunskih evropskih centara za hadronsku terapiju CNAO u Italiji i GSI u Heidelbergu.