prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  OBAVJEŠTENJE – Prijem novoupisanih studenata (Brucoša)

OBAVJEŠTENJE – Prijem novoupisanih studenata (Brucoša)

Prijem novoupisanih studenata (Brucoša) u I godinu prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta u akademskoj 2023/2024. godini i podjela indexa održat će se u ponedjeljak, 02. 10. 2023. godine, prema sljedećem rasporedu:

Odsjek za matematičke i kompjuterske nauke i Stručni studij „Informacione tehnologije” sa početkom u 09:00 sati u amfiteataru Branko Galeb*  

Odsjek za biologiju, Odsjek za fiziku, Odsjek za geografiju i Odsjek za hemiju sa početkom u 09:30 sati u amfiteataru Mladen Deželić*  

Svi studenti obavezni su na dan Prijema donijeti odštampan i potpisan

Ugovor o studiranju u 2 primjerka

(primjerak Ugovora se može preuzeti na web stranici Fakulteta-link),

kao i ljekarsko uvjerenje, ukoliko isto do sada nisu uradili.

D E K A N   F A K U L T E T A

Prof. dr. Nusret Drešković