prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Obavještenje o svečanoj promociji diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu

Obavještenje o svečanoj promociji diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu

Obavještavamo Vas da će se Svečana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu održati u online formatu u subotu 18. decembra 2021. godine sa početkom u 11:00 sati u sali Bosanskog  kulturnog centra (BKC).

 

Dobitnici priznanja Zlatna značka će prisustvovati u sali, dok će dobitnici Srebrne značke i Povelje UNSA moći da se uključe online, putem platforme Zoom. Dobitnici priznanja Srebrene značke Univerziteta u Sarajevu će svoja priznanja dobiti uz diplome na fakultetima/akademijama.

 

Svi ostali studenti moći će da prate putem Youtube kanala UNSA ili na Kantonalnoj televiziji TVSA. Prenos počinje tačno u 11:00h u subotu, 18. 12. 2021.

 

Na ovogodišnjoj promociji bit će promovisano 179 diplomanata dodiplomskog studija (178 diplomanata prvog ciklusa i 1 diplomant predbolonjskog studija),  6 stručnih specijalista iz informacionih tehnologija i 160 magistranata (159 magistranata drugog ciklusa i 1 magistrant predbolonjskog studija) Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Dodjela diploma će se organizirati u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta  u terminima i prema rasporedu koji će biti naknadno oglašen.