prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  Obavještenje o svečanoj promociji diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu

Obavještenje o svečanoj promociji diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu

Obavještavamo Vas da će se Svečana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu održati u utorak 13. decembra 2022. godine sa početkom u 12:05 sati u Bosanskom  kulturnom centru (BKC) uz direktan TV-prijenos na TVSA.

Dodjela diploma studentima će se vršiti na Fakultetu isti dan poslije završetka Svečane promocije i to prema sljedećem rasporedu:

a)  Prvi ciklus studija i Stručni studij “Informacione tehnologije sa početkom u 14:30 sati u amfiteatru “Branko Galeb”

b)  Drugi ciklus studija i predbolonjski VII i VI stepen sa početkom u 15:30 sati u amfiteatru “Mladen Deželić”

Na ovogodišnjoj promociji će biti promovirano 182 diplomanta prvog ciklusa studija,  135 magistranata drugog ciklusa studija, 1 stručni specijalista iz informacionih tehnologija, 1 student VII stepena i 1 student VI stepena  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu je sedamnaest studenata odlikovano specijalnim priznanjima Univerziteta u Sarajevu i to pet studenata Zlatnom značkom i dvanaest studenata Srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu.

 

Čestitamo vam na uspješnom završetku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu!