prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Obavještenje o provjeri podataka u informacionom sistemu studentskih službi (ISSS)

Obavještenje o provjeri podataka u informacionom sistemu studentskih službi (ISSS)

U svrhu prelaska na Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu (eUNSA) pozivaju se svi studenti da u Informacionom sistemu studentskih službi (ISSS) provjere svoje lične podatke, kao i podatke o položenim ispitima. Za one položene predmete koji nisu evidentirani u ISSS-u studenti su obavezni donijeti popunjenu i isprintanu prijavu za ispit datog predmeta najkasnije do srijede 01.12.2021.godine.

Prijave se mogu popuniti i preuzeti na http://eprijava.unsa.ba/index/.

Mole se studenti da u prijavama navode tačne lične podatke, kao i podatke o predmetnom nastavniku, ispravan broj indeksa, naziv predmeta, datum polaganja ispita, semestar i školsku godinu u kojoj je predmet odslušan.

 

Sarajevo, 24.11.2021.godine                                                                                     

IZ DEKANATA