prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Oglasna ploča   /  Izdvojena obavještenja   /  Obavještenje o prijavi ispita redovni i popravni zimski ispitni rok (22.01.2024. – 16.02.2024.) u ak.2023/2024.godini za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

Obavještenje o prijavi ispita redovni i popravni zimski ispitni rok (22.01.2024. – 16.02.2024.) u ak.2023/2024.godini za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ĆE SE VRŠITI PUTEM SISTEMA eUNSA www.eunsa.ba. ISPITI ZA REDOVNI ROK (22.01.-02.02.2024.) ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 15.01.2024.godine (ponedjeljak). ZA POPRAVNI ZIMSKI ROK (05.02.-16.02.2024.) ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 31.01.2024.godine (srijeda).

SVAKI ISPIT ZA SVAKI PREDMET POJEDINAČNO SE ZATVARA ZA PRIJAVU 2 (dva) DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISPITA. UKOLIKO NEKI OD PREDMETA NISU PONUĐENI ZA PRIJAVU POTREBNO JE JAVITI SE NA EMAIL ADRESU STUDENTSKE SLUŽBE stsluzba@pmf.unsa.ba KAKO BI BILA OMOGUĆENA PRIJAVA ZA TAJ ISPIT.

STUDENTI APSOLVENTI I APSOLVENTI PONOVCI KOJI SU ISKAZALI INTERES ZA POLAGANJE ISPITA IZ LJETNOG SEMESTRA, TAKOĐER TREBAJU PRIJAVITI ISPITE PUTEM eUNSA SISTEMA.

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!