prirodno matematički fakultet podloga naslov

Prirodno-matematički fakultet

  /  Događaji   /  OBAVJEŠTENJE O UPISU BRUCOŠA

OBAVJEŠTENJE O UPISU BRUCOŠA

OBAVJEŠTENJE O POSTUPKU UPISA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PRVI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ U AKADEMSKOJ 2022/2023.GODINI U PRVOM KONKURSNOM ROKU

Upis će se vršiti od 14.07.2022. /čet/ – 21.07.2022. /čet/ u Studentskoj službi od 10h-14h

 

POTREBNO JE:

 1. Izvršiti uplatu za Upisni materijal (prema Instrukciji za uplate na sljedećem linku )
  Sa ovjerenim primjerkom uplatnice (potvrda uplate iz banke ili pošte) možete preuzeti upisni materijal na Studentskoj službi. Ne zaboravite prilikom upisa da predate i prijavu za upis koju ćete isprintati sa svog profila koji ste kreirali prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba. Prijavu za upis priložite zajedno sa popunjenim upisnim materijalom. Molimo da koristite isključivo plavu hemijsku olovku ili naliv pero (plavo mastilo).
 2. PREDATI:
  1. Originale dokumenata koji su uploadovani prilikom prijave na online sistem https://upis.unsa.ba/ :
   a) svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (odnosno potvrdu kao dokaz da je postupak ekvivalencije u toku)
   b) diplomu o završenoj srednjoj školi,
   c) izvod iz matične knjige rođenih,
   d) uvjerenje o državljanstvu,
   e) dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.
  2. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)
  3. Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na linku )
  4. SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA PREMA INSTRUKCIJI: LINK
  5. Ljekarsko uvjerenje se vadi isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu (Ul. Patriotske lige 36, od 8h – 14h) /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/
   Ljekarski pregled se obavlja prema rasporedu predviđenom za studente PMF-a u terminu od 07.09.-09.09.2022.godine, te je ljekarsko uvjerenje neophodno dostaviti u Studentsku službu najkasnije do 13.10.2022.godine

Studenti koji se ne upišu u gore navedenom periodu smatrat će se da su odustali od upisa na dati studijski program Prirodno-matematičkog fakulteta.

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

 1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
 2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

V A Ž N O !!!

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA I DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA, KAO I DJECA BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU PRIMLJENI KAO REDOVNI I REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI (NE ODNOSI SE NA STRUČNI STUDIJ), SU OSLOBOĐENI PLAĆANJA ŠKOLARINE. PRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA.

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

U Sarajevu, 08.07.2022.godine                                        IZ DEKANATA